British Retail Consortium BRC

Voor voedselverwerkende bedrijven die aan de retailsector leveren is er een aparte certificering op basis van de BRC-norm. In deze norm zijn de hygiëne- en voedselveiligheidseisen vastgelegd. In de meeste gevallen komt een voedselverwerkend bedrijf niet onder een dergelijke certificering uit: deze wordt bijna altijd geëist door de grote retailers in Nederland.

Als jij als bedrijf de foodsector aan grote retailers levert, dan is de kans groot dat je relaties het BRC-certificaat verplicht stellen. Als producent of leverancier hoef je echter slechts een BRC-audit te doorlopen om voor het certificaat in aanmerking te komen. Jij kan daarmee direct aan al je relaties aantonen dat je voldoet aan de gestelde eisen.

Een digitaal managementsysteem voor BRC

Veel bedrijven zijn al overgestapt van een “handboek in de kast” naar een SharePoint omgeving of een DMS (Document Management Systeem).

Omdat wij alles bijhouden en in kaart brengen krijg je grip en overzicht waardoor de certificering continue op de achtergrond gemanaged wordt.

Ons platform helpt u met alle werkzaamheden die horen bij het behouden van certificeringen van alle fases. Deze fases zijn: Implementeren – Adopteren – Monitoren – Optimaliseren & Audits

Voor uitgebreide informatie;

Neem contact met ons op